Goriën

Een van de meest uitzonderlijke bedelzangtradities uit Vlaanderen kun je terugvinden in het gehucht Schoonbroek in Retie. Daar vieren de kinderen van de basisschool op 12 maart goriën. Dit is de feestdag van Gregorius de Grote (540-604), een katholieke kerkvader. Hij is de patroonheilige van de schoolgaande jeugd. Vroeger werden op Gregorius’ naamdag allerhande festiviteiten georganiseerd. Deze toonden veel gelijkenissen met een hedendaagse schoolfeesten. Een klasprimus werd uitgekozen, er werden verschillende wedstrijden georganiseerd en het festijn sloot vaak af met een bescheiden dansfeestje.

Op sommige plaatsen trokken de kinderen die dag zingend rond. Dat doen ze in Schoonbroek vandaag nog altijd. Het goriënlied klinkt dan door de straten.

De jongens en meisjes dragen kronen van papieren bloemen. Tijdens hun tocht blazen de kinderen op koehoorns. Deze instrumenten zijn erfstukken die van vader op zoon worden doorgegeven. Vroeger was het goriën zingen een bedeltocht waar de kinderen eieren verzamelden in plaats van snoep of geld. 12 maart valt immers altijd tijdens de paasvasten. Volwassen die streng vasten wisten dat ze tijdens deze periode geen eieren mochten eten. Kinderen werd wel gevrijwaard van deze regel. Daarom kregen zij eieren die zij konden houden of doorverkopen.

Het gebruik valt ook op een belangrijk kantelpunt binnen de kalender, op het moment dat de winter plaats maakt voor de lente. Het seizoen wordt letterlijk vreugdevol ingeblazen met de goriënhoorns. Tegenwoordig maken de kinderen van de basisschool al zingend een wandeltocht naar de goriënberg. Hier eten ze dan hun lunch op met als thema “eieren”.

Wil je meer weten over Goriën zingen? Klik dan hier →

Er werd vroeger op heel wat meer plaatsen in de Kempen gezongen op 12 maart. Van Goria zingen in Gierle tot Sinte Golia zingen in Heist-op-den-Berg. Je leest hier meer over deze uitgedoofde tradities.

12 maart

Retie
Retie

Zing jij mee?

Goriën, goriën, gee-goa,
hèdde gèn kinnekes die meegoan?
We zulle ze wel wa liejre
Van ozze lieven hierje
We zulle wel bahaauwe
Veur ozze lieve Vrauwe
ABC
Geft de kinne-es een aike meej
Of een centje in de beus


Hier een variant:

Goriën, Gorië, Gorië gek,

de kiekes schaaiten op ’t dek.
Moeder tast wa dieper in de nèst,

zwette kiekes leggen’t bèst.